Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 31.05.2024.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 31.05.2024. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2024. godine na ime redovnih (tekućih) troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 10,3 EUR po garažnom mestu/boksu, a da se na ime investicionih troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 2,9 EUR po garažnom mestu/boksu.

Ukupni troškovi u iznosu od 13,2 EUR po garažnom mestu/boksu ostaju neizmenjeni.

OBRAZLOŽENJE:

Do izmena u troškovima tekućeg i investicionog održavanja garaže došlo je usled poskupljenja usluge obezbeđenja garaže i usluge čišćenja garaže, tako da je sa smanjenjem iznosa mesečne rezerve, tj. investicionog održavanja garaže zadržana ukupna cena troškova održavanja.

Sada troškovi redovnog održavanja garaže idu na sledeće usluge:

Obezbeđenje garaže6.08 eur
Čišćenje garaže2.56 eur
Tehničko održavanje garaže0.70 eur
Menadžment i knjigovodstvo garaže0.66 eur
Bankarske i druge naknade0.30 eur
UKUPNO za redovno održavanje:10.3 EUR

Obaveštenje u vezi tzv. zapisnika Sande Martinović iz SZ Neven B

Dana 31.05.2024. u garaži je na više mesta postavljen tzv. “Zapisnik sa sastanka Skupštine UG Garaža GP4” koji je sastavila Sanda Martinović iz SZ “Neven B”.

U tom zapisniku Sanda Martinović navodi lažnu informaciju da je “dosadašnji predsednik UG dao ostavku” i na osnovu te lažne informacije ona je protivzakonito organizovala sastanak skupštine udruženja na kojem je skupljala potpise stanara za neke njene odluke koje nemaju nikakvog pravnog značaja po udruženje.

Sastanak skupštine Udruženja Garaža GP4 – Belvil može da organizuje isključivo predsednik upravnog odbora udruženja, odnosno zakonski zastupnik udruẓ̌enja, a to nije Sanda Martinović, što se lako može proveriti na web sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije.

U skladu sa zakonskim propisima mandat predsednika i članova upravnog odbora Udruženja Garaža GP4 – Belvil traje 4 godine i udruženje funkcioniše normalno i bez ikakvih prekida u radu, što znači da se usluge održavanja garaže sprovode redovno, fakture pružalaca usluga se plaćaju redovno i odluke udruženja se izglasavaju onako kako zakon određuje, a ne kako nelegalno pokušava Sanda Martinović iz SZ “Neven B” obmanjujući stanare.

Sve zvanične informacije u vezi udruženja se objavljuju na ovom web sajtu pri čemu su navedeni i kontakt podaci za dobijanje dodatnih informacija u vezi Udruženja Garaža GP4 – Belvil.

Obaveštenje o sednici skupštine Udruženja Garaža GP4 – Belvile

Na osnovu odluke upravnog odbora Udruženja Garaža GP4 – Belvil usvojen je glasački listić za skupštinu Udruženja Garaža GP4 – Belvil koji je distribuiran vlasnicima GM/GB, a ukoliko neko nije dobio taj glasački listić može da ga preuzme ovde.

Tačan datum, vreme i mesto održavanja sednice skupštine Udruženja Garaža GP4 – Belvil biće objavljeni na ovom website, a odštampana obaveštenja sa pečatom udruženja biće blagovremeno postavljena na ulazima u garažu.

Obaveštenje o rampama između zgrada Neven i Maslačak

U toku je prikupljanje ponuda za rešavanje problema sa kontrolom pristupa na rampama u garaži između zgrada Neven i Maslačak.

Nažalost pojavile su se i lažne informacije kako je navodno stigla ponuda za popravku rampi od firme Siemens te da se ta popravka rampi odbija od strane Udruženja garaže.

Istina je da od firme Siemens nije stigla nikakva ponuda za popravku rampi, već jedino ponuda za izlazak na teren i izdavanje zapisnika sa predlogom daljih koraka gde je unapred potrebno da se uplati skoro 40 hiljada dinara da bi radnik samo pogledao šta je problem sa rampama.

Na Upravnom odboru Udruženja garaže ova ponuda je saopštena, ali ni jedan član upravnog odbora nije tražio da se prihvati ta ponuda i stoga se krenulo u traženje drugih ponuda, međutim svi kontaktirani majstori i firme su odbili da daju ponudu za popravku ovog sistema starog 15 godina, tako da smo dobili jedino ponude za ugradnju potpuno novih sistema kontrole pristupa na rampama u garaži.

Novi sistem kontrole pristupa na rampama bi rešio sledeće probleme:

  • rampe između zgrada Neven i Maslačak bi proradile
  • sprečila bi se zloupotreba kartica gde se na istu karticu uvodi više automobila u garažu

Dodatno, novim sistemom bi se značajno olakšao izlazak iz garaže gde se dešava da neki vozači prilikom prilaska čitaču ogrebu svoj automobil ili oštete rampu.

Takođe, radnici obezbeđenja bi imali uvid u mnogo veću istoriju prolazaka na rampi umesto što sad po ovom starom sistemu mogu da vide samo zadnjih 30 prolazaka na rampama.

Prema pristiglim ponudama za ugradnju novih sistema kontrole pristupa maksimalni iznos novca koji bi se platio po garažnom mestu/boksu iznosio bi oko 5 hiljada dinara, ali o svemu tome odluku će doneti skupština garaže gde će svi vlasnici garažnih mesta i boksova imati priliku da se izjasne preko glasačkih listića.

Međutim, inicijativa za ugradnju novog sistema kontrole pristupa je trenutno stopirana i po pristizanju novih informacija bićete obavešteni o načinu rešavanja problema sa rampama.

Obaveštenje o kvaru dela rasvete

U jednom delu garaže došlo je do problema u elektro instalacijama vezanim za rasvetu zbog čega neke svetiljke ne rade.

Pre nekoliko meseci zamenjene su samo LED cevi u garaži dok su kućišta svetiljki ostala ista ona koja su postavljena pre 15 godina tokom izgradnje naselja, tako da su ta stara kućišta svetiljki problematična usled dotrajalosti.

Danas su započeti radovi na popravci kvara, ali ipak to još nije rešeno i očekuje se završetak popravke sutra.

Sve uočene probleme u garaži možete da prijavite firmi CSI (koja pruža uslugu menadžmenta garaže i koordiniše rad drugih firmi na pružanju ostalih vrsta usluga održavanja) na telefon:

011 / 6 55 3 999

Po poslednjim informacijama, sve LED cevi su ispravne, a problem je nastao u senzoru pokreta u kojem je došlo do topljenja plastike kao što se vidi na priloženoj slici:

Postavljene nove muljne pumpe

Tokom nedavne velike vremenske nepogode došlo je do manje poplave u garaži zbog kvara pumpi u jednoj od nekoliko muljnih jama u garaži.

Brzom reakcijom firmi koje je angažovalo Udruženje garaže voda je uklonjena, a zatim je Udruženje garaže finansiralo kupovinu i postavljanje novih muljnih pumpi.

Sve ove aktivnosti je finansiralo Udruženje garaže (bez bilo kakvog učešća stambenih zajednica) i da bismo nastavili sa rešavanjem ostalih problema u garaži molimo vas da redovno izvršavate svoje zakonske obaveze oko plaćanja troškova održavanja garaže po mesečnim računima koje dobijate od Udruženja garaže.

Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 31.5.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 31.5.-1.6.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2023. godine na ime redovnih (tekućih) troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 8,9 EUR po garažnom mestu/boksu.

OBRAZLOŽENJE:

Do promene iznosa troškova redovnog održavanja garaže je došlo nakon što je firma G4S koja pruža uslugu obezbeđenja garaže poslala Udruženju aneks ugovora sa novom cenom koja je za 32% niža od prethodne cene.

Sada troškovi redovnog održavanja garaže idu na sledeće usluge:

Obezbeđenje garaže5.15 eur
Čišćenje garaže2.17 eur
Tehničko održavanje garaže0.70 eur
Menadžment i knjigovodstvo0.75 eur
Bankarske i druge naknade0.13 eur
UKUPNO za redovno održavanje:8.9 EUR

Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 30.5.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 30.5.-2.6.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2023. na ime investicionih troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 4,3 EUR po garažnom mestu/boksu.

OBRAZLOŽENJE:

Neophodno je da se uradi servis protiv-požarnih sistema i opreme u garaži i da se reši problem muljnih pumpi, jama i poklopaca čime bi se unapredila bezbednost ljudi i imovine u garaži, a sve to bi se platilo iz rezervnog (investicionog) fonda garaže.

Izmena ugovora o obezbeđenju garaže

Na inicijativu Udruženja garaže, firma G4S nam je dostavila aneks ugovora o obezbeđenju kojim je cena određena srazmerno broju nekretnina na našoj parceli tako da će od 1.juna 2023. troškovi obezbeđenja garaže da budu niži za 2.4 eur po garažnom mestu/boksu.

Nova rasveta u garaži !

Nakon dužeg vremena gde je garaža bila u polumraku, napokon je zamenjena dotrajala rasveta u celokupnoj garaži zahvaljujući Udruženju Garaža GP4 – Belvil koje je nakon samo par meseci rada pokazalo efikasnost u rešavanju problema u garaži.

Nova rasveta je postavljena od strane firme Flux Technology i dobili smo 3 godine garancije na postavljenu rasvetu.

Na sledećim slikama možete videti kako je bilo pre i kako garaža izgleda sada:

Troškove nove rasvete finansira isključivo Udruženje garaže (bez bilo kakvog učešća stambenih zajednica) i da bismo nastavili sa rešavanjem ostalih problema u garaži molimo vas da redovno izvršavate svoje zakonske obaveze oko plaćanja troškova održavanja garaže po mesečnim računima koje dobijate od Udruženja garaže.