Obaveštenje o sednici skupštine Udruženja Garaža GP4 – Belvile

Na osnovu odluke upravnog odbora Udruženja Garaža GP4 – Belvil usvojen je glasački listić za skupštinu Udruženja Garaža GP4 – Belvil koji je distribuiran vlasnicima GM/GB, a ukoliko neko nije dobio taj glasački listić može da ga preuzme ovde.

Tačan datum, vreme i mesto održavanja sednice skupštine Udruženja Garaža GP4 – Belvil biće objavljeni na ovom website, a odštampana obaveštenja sa pečatom udruženja biće blagovremeno postavljena na ulazima u garažu.