Često postavljana pitanja

Ovde se nalaze najčešće postavljana pitanja u vezi Udruženja garaže. Ukoliko se vaše pitanje ne nalazi među navedenim, budite slobodni da pitanje pošaljete na email adresu [email protected]

Stambena zajednica mi je poslala račun za održavanje garaže, a i Udruženje garaže mi je poslalo račun za održavanje garaže, pa kome treba da platim?

Od 1.marta 2023. održavanje garaže je u potpunosti prešlo u nadležnost Udruženja garaže i zato stambene zajednice više nemaju nikakve troškove u vezi garaže, tj. od marta 2023. stambene zajednice dobijaju značajno umanjene fakture od pružalaca usluga u odnosu na period pre marta 2023. Ukoliko stambena zajednica i dalje šalje stanarima račune za garažu to je onda neki paušalno određeni iznos za fiktivno održavanje garaže koji nema nikakve veze sa stvarnim održavanjem garaže koje je organizovano od strane Udruženja garaže na osnovu sklopljenih ugovora o održavanju i zbog čega ste u zakonskoj obavezi da platite troškove održavanja Udruženju garaže, a što će ubrzo biti i predmet sudskog potraživanja ukoliko taj dug prema Udruženju garaže ne izmirite.

Zašto je osnovano Udruženje Garaža GP4 i kako smo do sada funkcionisali bez njega?

Osnivanje posebnog pravnog lica za garažu predviđeno je Sporazumom skupština na parceli GP4, koji je potpisalo kod notara svih 6 upravnika SZ sa naše parcele. Osnovna namena udruženja je da se bavi održavanjem garaže, poboljšanjem uslova u garaži, te da se finansira od strane vlasnika garažnih mesta i garažnih boksova. Do sada su se održavanjem garaže zajednički bavile stambene zajednice na našoj parceli. To je često usporavalo a nekad i onemogućavalo donošenje odluka vezano za garažu, posebno kada je u pitanju finansiranje radova, jer su o tome mogli da odlučuju i oni koji nemaju imovinu u garaži. Najbolji primer za to je zamena rampi, na šta se čekalo mesecima. Prebacivanjem poslova održavanja garaže na udruženje, postiže se to da o održavanju odlučuju isključivo vlasnici imovine u garaži, dakle oni koji su direktno zainteresovani, a stambene zajednice se rasterećuju ovog posla kako u administrativnom tako i u troškovnom smislu.

Da li je osnivanje udruženja garaže legalno i podržano od strane svih stambenih zajednica na parceli GP4?

Da, osnivanje udruženja garaže je legalno zato što je naša garaža katastarski odvojena zgrada koja nema ni jedan poseban deo namenjen za stanovanje i sve je urađeno na osnovu Zakona o stanovanju i Zakona o udruženjima, a uz stručnu pomoć advokata čije su usluge plaćene od strane svih SZ na našoj parceli. Legalnost našeg udruženja garaže (MB 28292279) se vidi i na sajtu APR. Inače, osnivanje posebnog pravnog lica za garažu je predviđeno Sporazumom skupština na parceli GP4 koji je potpisan kod notara od strane svih 6 SZ još pre nekoliko godina. Udruženje garaže nije pokrenuto ranije naprosto zato jer se upravnici nisu time bavili, dok problemi u garaži nisu postali toliko krupni da je aktiviranje udruženja i permanentno bavljenje garažom postalo neophodno. Sve troškove osnivanja Udruženja garaže platilo je svih 6 stambenih zajednica na našoj parceli.

Kako se postaje član Udruženja garaže?

Svaki vlasnik garažnog mesta ili garažnog boksa je automatski član Udruženja Garaža GP4 sa svim pravima i obavezama definisanim statutom udruženja (slično kao što je vlasnik stana automatski član stambene zajednice). Nije potrebno da preduzimate bilo šta u pogledu članstva, ali ćemo svakako ceniti svu pomoć koju pojedinac bude hteo da pruži u funkcionisanju udruženja. Rad u Udruženju garaže je volonterski, bavimo se time isključivo u zajedničkom interesu.

Šta je Udruženje Garaža GP4 preuzelo na sebe?

Udruženje je preuzelo sve finansijske obaveze prema pružaocima usluga koje se tiču garaže na parceli GP4, te kompletno upravljanje objektom garaže. Samim tim, preuzelo je i izdavanje mesečnih računa vlasnicima GM/GB za troškove održavanja garaže, odnosno prikupljanje sredstava za sve ono što se tiče garaže a do sada je bilo u nadležnosti stambenih zajednica.

Zašto Udruženje garaže naplaćuje uslugu održavanja avansno, tj. pre nego što je usluga izvršena? Zar to nije protivzakonito?

Udruženje garaže ne pruža usluge održavanja, niti je registrovano za takvu privrednu delatnost koja bi imala za cilj sticanje profita, već Udruženje garaže poput stambene zajednice samo organizuje održavanje zgrade (tj. garaže) u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, a prema čl.65 Zakona o stanovanju vlasnik nekretnine je dužan da uplaćuje troškove održavanja zgrade najkasnije do poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec. Dakle, uplata troškova održavanja do kraja meseca za tekući mesec je zakonski rok, a ne nekakva proizvoljnost Udruženja garaže.

Da li je većina stanara dala saglasnost za osnivanje Udruženja garaže?

Većina stanara je podržala osnivanje posebnog pravnog lica za garažu glasanjem za Sporazum skupština na parceli GP4 koji je potpisan kod notara od strane svih 6 SZ. Tim Sporazumom je definisano da posebno pravno lice za garažu okuplja samo vlasnike garažnih mesta i boksova koji će odvojeno od stambenih zgrada upravljati garažom i organizovati održavanje garaže – koja je poseban građevinski objekat. Sadašnji Zakon o stanovanju određuje da to posebno pravno lice za garažu mora biti registrovano kao udruženje i zato je to urađeno u potpunosti kako zakon zahteva i uz advokatsku pomoć.

Da li su sve stambene zajednice na parceli pristupile Udruženju garaže?

Stambene zajednice ne mogu da pristupe Udruženju garaže niti je to ikada bilo predviđeno niti bi to imalo smisla, jer su članovi Udruženja Garaža GP4 – Belvil isključivo vlasnici garažnih mesta i garažnih boksova, bez obzira gde pomenuti vlasnici žive (npr. jedan broj njih ne stanuje u Belvilu, a neki žive i van Beograda). Sve stambene zajednice su jedino pristupile Sporazumu skupština na parceli GP4, a prema tom Sporazumu je dogovoren plan o formiranju posebnog pravnog lica za garažu koje će preuzeti održavanje garaže od svih stambenih zajednica.