Finansije

Zaštićene informacije

Za pristup ovim informacijama potrebno je podneti zahtev na [email protected] (uz ime i prezime u zahtevu je neophodno priložiti sliku poslednjeg računa za održavanje garaže ili da se navede poziv na broj iz uplatnice za održavanje garaže)