Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 31.5.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 31.5.-1.6.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2023. godine na ime redovnih (tekućih) troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 8,9 EUR po garažnom mestu/boksu.

OBRAZLOŽENJE:

Do promene iznosa troškova redovnog održavanja garaže je došlo nakon što je firma G4S koja pruža uslugu obezbeđenja garaže poslala Udruženju aneks ugovora sa novom cenom koja je za 32% niža od prethodne cene.

Sada troškovi redovnog održavanja garaže idu na sledeće usluge:

Obezbeđenje garaže5.15 eur
Čišćenje garaže2.17 eur
Tehničko održavanje garaže0.70 eur
Menadžment i knjigovodstvo0.75 eur
Bankarske i druge naknade0.13 eur
UKUPNO za redovno održavanje:8.9 EUR

Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 30.5.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 30.5.-2.6.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2023. na ime investicionih troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 4,3 EUR po garažnom mestu/boksu.

OBRAZLOŽENJE:

Neophodno je da se uradi servis protiv-požarnih sistema i opreme u garaži i da se reši problem muljnih pumpi, jama i poklopaca čime bi se unapredila bezbednost ljudi i imovine u garaži, a sve to bi se platilo iz rezervnog (investicionog) fonda garaže.