Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 30.5.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 30.5.-2.6.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2023. na ime investicionih troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 4,3 EUR po garažnom mestu/boksu.

OBRAZLOŽENJE:

Neophodno je da se uradi servis protiv-požarnih sistema i opreme u garaži i da se reši problem muljnih pumpi, jama i poklopaca čime bi se unapredila bezbednost ljudi i imovine u garaži, a sve to bi se platilo iz rezervnog (investicionog) fonda garaže.