Izmena ugovora o obezbeđenju garaže

Na inicijativu Udruženja garaže, firma G4S nam je dostavila aneks ugovora o obezbeđenju kojim je cena određena srazmerno broju nekretnina na našoj parceli tako da će od 1.juna 2023. troškovi obezbeđenja garaže da budu niži za 2.4 eur po garažnom mestu/boksu.