Postavljene nove muljne pumpe

Tokom nedavne velike vremenske nepogode došlo je do manje poplave u garaži zbog kvara pumpi u jednoj od nekoliko muljnih jama u garaži.

Brzom reakcijom firmi koje je angažovalo Udruženje garaže voda je uklonjena, a zatim je Udruženje garaže finansiralo kupovinu i postavljanje novih muljnih pumpi.

Sve ove aktivnosti je finansiralo Udruženje garaže (bez bilo kakvog učešća stambenih zajednica) i da bismo nastavili sa rešavanjem ostalih problema u garaži molimo vas da redovno izvršavate svoje zakonske obaveze oko plaćanja troškova održavanja garaže po mesečnim računima koje dobijate od Udruženja garaže.