Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 31.05.2024.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 31.05.2024. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2024. godine na ime redovnih (tekućih) troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 10,3 EUR po garažnom mestu/boksu, a da se na ime investicionih troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 2,9 EUR po garažnom mestu/boksu.

Ukupni troškovi u iznosu od 13,2 EUR po garažnom mestu/boksu ostaju neizmenjeni.

OBRAZLOŽENJE:

Do izmena u troškovima tekućeg i investicionog održavanja garaže došlo je usled poskupljenja usluge obezbeđenja garaže i usluge čišćenja garaže, tako da je sa smanjenjem iznosa mesečne rezerve, tj. investicionog održavanja garaže zadržana ukupna cena troškova održavanja.

Sada troškovi redovnog održavanja garaže idu na sledeće usluge:

Obezbeđenje garaže6.08 eur
Čišćenje garaže2.56 eur
Tehničko održavanje garaže0.70 eur
Menadžment i knjigovodstvo garaže0.66 eur
Bankarske i druge naknade0.30 eur
UKUPNO za redovno održavanje:10.3 EUR

Obaveštenje u vezi tzv. zapisnika Sande Martinović iz SZ Neven B

Dana 31.05.2024. u garaži je na više mesta postavljen tzv. “Zapisnik sa sastanka Skupštine UG Garaža GP4” koji je sastavila Sanda Martinović iz SZ “Neven B”.

U tom zapisniku Sanda Martinović navodi lažnu informaciju da je “dosadašnji predsednik UG dao ostavku” i na osnovu te lažne informacije ona je protivzakonito organizovala sastanak skupštine udruženja na kojem je skupljala potpise stanara za neke njene odluke koje nemaju nikakvog pravnog značaja po udruženje.

Sastanak skupštine Udruženja Garaža GP4 – Belvil može da organizuje isključivo predsednik upravnog odbora udruženja, odnosno zakonski zastupnik udruẓ̌enja, a to nije Sanda Martinović, što se lako može proveriti na web sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije.

U skladu sa zakonskim propisima mandat predsednika i članova upravnog odbora Udruženja Garaža GP4 – Belvil traje 4 godine i udruženje funkcioniše normalno i bez ikakvih prekida u radu, što znači da se usluge održavanja garaže sprovode redovno, fakture pružalaca usluga se plaćaju redovno i odluke udruženja se izglasavaju onako kako zakon određuje, a ne kako nelegalno pokušava Sanda Martinović iz SZ “Neven B” obmanjujući stanare.

Sve zvanične informacije u vezi udruženja se objavljuju na ovom web sajtu pri čemu su navedeni i kontakt podaci za dobijanje dodatnih informacija u vezi Udruženja Garaža GP4 – Belvil.