Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 31.05.2024.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 31.05.2024. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1. juna 2024. godine na ime redovnih (tekućih) troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 10,3 EUR po garažnom mestu/boksu, a da se na ime investicionih troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 2,9 EUR po garažnom mestu/boksu.

Ukupni troškovi u iznosu od 13,2 EUR po garažnom mestu/boksu ostaju neizmenjeni.

OBRAZLOŽENJE:

Do izmena u troškovima tekućeg i investicionog održavanja garaže došlo je usled poskupljenja usluge obezbeđenja garaže i usluge čišćenja garaže, tako da je sa smanjenjem iznosa mesečne rezerve, tj. investicionog održavanja garaže zadržana ukupna cena troškova održavanja.

Sada troškovi redovnog održavanja garaže idu na sledeće usluge:

Obezbeđenje garaže6.08 eur
Čišćenje garaže2.56 eur
Tehničko održavanje garaže0.70 eur
Menadžment i knjigovodstvo garaže0.66 eur
Bankarske i druge naknade0.30 eur
UKUPNO za redovno održavanje:10.3 EUR