Obaveštenje o rampama između zgrada Neven i Maslačak

U toku je prikupljanje ponuda za rešavanje problema sa kontrolom pristupa na rampama u garaži između zgrada Neven i Maslačak.

Nažalost pojavile su se i lažne informacije kako je navodno stigla ponuda za popravku rampi od firme Siemens te da se ta popravka rampi odbija od strane Udruženja garaže.

Istina je da od firme Siemens nije stigla nikakva ponuda za popravku rampi, već jedino ponuda za izlazak na teren i izdavanje zapisnika sa predlogom daljih koraka gde je unapred potrebno da se uplati skoro 40 hiljada dinara da bi radnik samo pogledao šta je problem sa rampama.

Na Upravnom odboru Udruženja garaže ova ponuda je saopštena, ali ni jedan član upravnog odbora nije tražio da se prihvati ta ponuda i stoga se krenulo u traženje drugih ponuda, međutim svi kontaktirani majstori i firme su odbili da daju ponudu za popravku ovog sistema starog 15 godina, tako da smo dobili jedino ponude za ugradnju potpuno novih sistema kontrole pristupa na rampama u garaži.

Novi sistem kontrole pristupa na rampama bi rešio sledeće probleme:

  • rampe između zgrada Neven i Maslačak bi proradile
  • sprečila bi se zloupotreba kartica gde se na istu karticu uvodi više automobila u garažu

Dodatno, novim sistemom bi se značajno olakšao izlazak iz garaže gde se dešava da neki vozači prilikom prilaska čitaču ogrebu svoj automobil ili oštete rampu.

Takođe, radnici obezbeđenja bi imali uvid u mnogo veću istoriju prolazaka na rampi umesto što sad po ovom starom sistemu mogu da vide samo zadnjih 30 prolazaka na rampama.

Prema pristiglim ponudama za ugradnju novih sistema kontrole pristupa maksimalni iznos novca koji bi se platio po garažnom mestu/boksu iznosio bi oko 5 hiljada dinara, ali o svemu tome odluku će doneti skupština garaže gde će svi vlasnici garažnih mesta i boksova imati priliku da se izjasne preko glasačkih listića.

Međutim, inicijativa za ugradnju novog sistema kontrole pristupa je trenutno stopirana i po pristizanju novih informacija bićete obavešteni o načinu rešavanja problema sa rampama.