Obaveštenje o kvaru dela rasvete

U jednom delu garaže došlo je do problema u elektro instalacijama vezanim za rasvetu zbog čega neke svetiljke ne rade.

Pre nekoliko meseci zamenjene su samo LED cevi u garaži dok su kućišta svetiljki ostala ista ona koja su postavljena pre 15 godina tokom izgradnje naselja, tako da su ta stara kućišta svetiljki problematična usled dotrajalosti.

Danas su započeti radovi na popravci kvara, ali ipak to još nije rešeno i očekuje se završetak popravke sutra.

Sve uočene probleme u garaži možete da prijavite firmi CSI (koja pruža uslugu menadžmenta garaže i koordiniše rad drugih firmi na pružanju ostalih vrsta usluga održavanja) na telefon:

011 / 6 55 3 999

Po poslednjim informacijama, sve LED cevi su ispravne, a problem je nastao u senzoru pokreta u kojem je došlo do topljenja plastike kao što se vidi na priloženoj slici: