Obaveštenje o troškovima obezbeđenja

Usled primedbi na visoke troškove usluge obezbeđenja na koje ide pola budžeta garaže, Udruženje garaže će pokrenuti proceduru za izmenu obračuna učešća u troškovima obezbeđenja u dogovoru sa stambenim zajednicama tako da bi uspešan dogovor većine na parceli GP4 omogućio snižavanje tih troškova za 2.4 eur po GM/GB. Više detalja o svemu ovome će biti objavljeno u narednim danima.

Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 13.03.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 10-13.03.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se na ime investicionih troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 5,1 EUR po garažnom mestu/boksu i da se prihvata ponuda firme Flux Technology za zamenu rasvete u garaži.

OBRAZLOŽENJE:

Od 3 prispele ponude za zamenu rasvete u garaži većinom glasova je prihvaćena ponuda firme Flux Technology kao najoptimalnija ponuda što se tiče cene i date garancije od 3 godine na rasvetu.

Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 28.02.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 28.02.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da se od 1.marta 2023. godine na ime redovnih (tekućih) troškova održavanja garaže mesečno naplaćuje 11,3 EUR po garažnom mestu/boksu.


OBRAZLOŽENJE:

Navedeni iznos redovnih (tekućih) troškova je određen na osnovu sklopljenih ugovora o održavanju garaže tako da navedeni iznos novca ide na sledeće usluge:

Obezbeđenje garaže7.57 eur
Čišćenje garaže2.17 eur
Tehničko održavanje garaže0.70 eur
Menadžment i knjigovodstvo0.75 eur
Bankarske naknade0.11 eur
UKUPNO za redovno održavanje:11.3 EUR

Odluka Upravnog odbora udruženja garaže – 23.01.2023.

Na sednici Upravnog odbora udruženja održanoj elektronskim putem dana 20-23.01.2023. na osnovu čl.13. Statuta udruženja i uz većinu glasova ZA doneta je

ODLUKA

Da Udruženje Garaža GP4 – Belvil sklopi sledeće ugovore za redovno održavanje garaže:

 1. Čišćenje garaže (firma Zeromax)
 2. Tehničko održavanje garaže (firma Flux Technology)
 3. Menadžment i knjigovodstvo garaže (firma CSI)
 4. Obezbeđenje garaže (firma G4S)

Specifikacije usluga (program redovnog održavanja garaže) su preuzete iz ugovora koje su imale stambene zajednice u skladu sa Sporazumom skupština na parceli GP4 u naselju Belvil i na osnovu odluke skupštine udruženja garaže od 18.01.2023. godine.

Odluka Skupštine udruženja garaže – 18.01.2023.

Na ponovljenoj sednici skupštine Udruženja Garaža GP4 – Belvil održane 18.01.2023. doneta je sledeća

ODLUKA

 1. Da se za članove Upravnog odbora Udruženja izaberu:
  Milovan Mosur, Goran Savić, Nemanja Pejović, Dragana Stefanović, Sara Panić, Nikola Bubalo, Damir Dizdarević, Miljan Pajović, Željko Nikolić, Dijana Radovanović, Uroš Martinović, Ankica Mirkić, Ibro Ibrahimović, Anka Stojčetović, Aleksandar Trivunović
 2. Da se za predsednika Upravnog odbora Udruženja izabere Milovan Mosur
 3. Da Udruženje Garaža GP4 – Belvil pristupi Sporazumu skupština na parceli GP4 u naselju Belvil
 4. Da program redovnog održavanja garaže čine specifikacije usluga definisane u Sporazumu skupština na parceli GP4 u naselju Belvil
 5. Da plan investicionog održavanja garaže u narednom periodu obuhvata zamenu rasvete, poboljšanje video nadzora, popravku/zamenu dotrajale PP opreme, krečenje, popravke ulaznog stepeništa i postavljanje odgovarajućih vrata i kontrolnih sistema na sve ulaze u garažu